Kiến Thức Vận Tải

09/06/2019
van chuyen hang roi nhu the nao

Vận Chuyển Hàng Rời Hàng Quá Khổ Quá Tải Vận Tải BK

VẬN CHUYỂN HÀNG RỜI, HÀNG QUÁ KHỔ QUÁ TẢI VẬN TẢI BK Hiện nay, nhu cầu vận tải hàng quá khổ, quá tải, nhiều nhất là […]
10/06/2019
quy trinh xuat nhap khau hang hoa bang duong bien 1

Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Phần 1

PHẦN 1 – KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 1/ Giới thiệu chung về vận tải quốc tế bằng đường biển. Trái đất với […]
18/06/2019
quy trinh xuat nhap khau hang hoa bang duong bien 1

Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Phần 2

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHẦN 2 Xem phần 1 tại đây. QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ VỀ VẤN ĐỀ VẬN […]
20/06/2019
quy trinh xuat nhap khau hang hoa bang duong bien 1

Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Phần 3

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHẦN 3 Xem phần 1 tại đây. Xem phần 2 tại đây. QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ THỰC […]