đường biển

06/06/2019
seaway bill la gi

Seaway Bill Là Gì

Hiện nay việc sử dụng Seaway Bill trở nên thông dụng, tuy nhiên đâu đó vẫn còn xa lạ với rất nhiều người. Và không ít […]
10/06/2019
quy trinh xuat nhap khau hang hoa bang duong bien 1

Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Phần 1

PHẦN 1 – KHÁI NIỆM CHUNG VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 1/ Giới thiệu chung về vận tải quốc tế bằng đường biển. Trái đất với […]
18/06/2019
quy trinh xuat nhap khau hang hoa bang duong bien 1

Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Phần 2

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHẦN 2 Xem phần 1 tại đây. QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ THỰC TẾ VỀ VẤN ĐỀ VẬN […]
20/06/2019
quy trinh xuat nhap khau hang hoa bang duong bien 1

Quy Trình Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Phần 3

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA PHẦN 3 Xem phần 1 tại đây. Xem phần 2 tại đây. QUY TRÌNH VÀ BỘ CHỨNG TỪ THỰC […]